Comité van aanbeveling

Els Leijs – familiedetective

Els Leijs (2)Els Leijs heeft sinds 1992 ervaring met complexe zoekacties over de gehele wereld. In 2002 startte zij zelfs een eigen recherchebureau met als specialisatie het zoeken van onbekende vaders en andere biologische familieleden. Haar expertise groeit nog ieder jaar doordat zij geen zoekopdracht uit de weg gaat. Hoe moeilijker, hoe uitdagender, hoe beter! Zij combineert ouderwets speurwerk met de nieuwste technologie op het gebied van DNA.

In de afgelopen 25 jaar ontwikkelde zij een grote affiniteit met de zoekende mens. Het kennen van je eigen afkomst is voor haar een essentieel onderdeel van je identiteit en daardoor een van de bouwstenen van een gelukkig leven.

Donorkinderen bezetten daarbij een aparte plaats in haar hart. Mensen die in feite zijn gefabriceerd, geconstrueerd, om wensouders een “eigen” kind te geven. Een hoe goed je relatie met je ouders ook is, het ontkennen van de biologische band met de donoren voelt als het ontkennen van de zwaartekracht.  Els gelooft heilig in de helende werking van het kennen van je eigen afkomst.

Sinds enige tijd ondersteunt Els donorkinderen die op zoek zijn met raad en daad. De  oprichting van de Stichting Donor Detectives NL/BE ziet zij als een belangrijke mijlpaal.  De toepassing van de nieuwste DNA technieken haalt de vroeger beloofde anonimiteit van donoren volledig onderuit. Zij onderschrijft de doelstellingen van Donor Detectives NL/BE niet alleen, ze verbindt er graag haar eigen naam aan als ambassadeur en mede-donor detective.

René Hoksbergen – emeritus hoogleraar adoptie

Zowel nationaal als internationaal is Prof. Hoksbergen zeer bekend waar het gaat over adoptie. Hij is de alom bekende ‘adoptieprofessor’. Hij verschijnt dan ook zeer frequent voor de TV, is regelmatig te horen op de radio in Nederland, de Wereldomroep en de vele landen die hij regelmatig bezoekt zoals India, België, Duitsland, V.S., Australië en Nieuw Zeeland. In de Volkskrant werd hij gekenmerkt als “De onbetwiste autoriteit op het terrein van adoptie. Anders dan vele betrokkenen, is hij nooit meegegaan in de mooipraterij over dit beladen onderwerp.” In 2011 verscheen zijn omvangrijke boek: ‘Kinderen die niet konden blijven. Zestig jaar adoptie in beeld.’

Naar aanleiding van zijn in 1985 gehouden oratie “Een nieuwe kans. Adoptie van Nederlandse en buitenlandse pleegkinderen” wist hij de discussie over het aanvaardbaar zijn van de anonimiteit van de donor aan te zwengelen. Deze discussie heeft hij, ondanks aanvankelijk felle tegenwerking van gynaecologen en enkele collega hoogleraren, weten te doen leiden tot opheffing van de anonimiteit van donoren bij de wet van 2004.

Prof. Hoksbergen steunt het initiatief van de Donor Detectives NL/BE. “Aandacht voor de gevolgen van de moderne voortplanting voor de zo op de wereld gezette kinderen is hard nodig. Deze kinderen moeten een stem krijgen. Te veel wordt overgelaten aan de aspirant-ouders die zo graag een kind willen en de gynaecologen die alleen maar aan deze behoefte denken. Elke anonimiteit van ouders via kunstmatige voortplanting is schadelijk voor de zo geboren mensen. De zeer betrokken bestuurders van deze stichting zijn terecht in het geweer gegaan tegen deze praktijken van anonimiteit. Zij gebruiken nu eveneens de moderne technologieën, maar nu om hun familie en afkomst te leren kennen en dat is hun goed recht. Het wordt tijd dat het recht op kennis over de genetische herkomst in de grondwet wordt opgenomen.”

Maureen Davis – psychosociale begeleiding en coaching

Maureen

Maureen Davis zet haar persoonlijke levensverhaal en de jarenlange zoektocht naar informatie over haar doodgezwegen vader met passie in om velen die met afstammingsvragen kampen, als counselor en coach te begeleiden. Haar eigen ervaringen maken dat zij zonder woorden aanvoelt waarmee iemand die zijn genetische afkomst niet kent, innerlijk worstelt. Zij beschouwt het als een voorrecht om anderen te mogen begeleiden in dit complexe proces.

Tijdens haar HBO-studie Psychologie heeft zij onderzoek gedaan naar het verlangen te willen weten van wie je afstamt en dit verlangen in een brede maatschappelijke context geplaatst. In 2014 verscheen haar boek Schatgraven in de kelder van tante D. | zoektocht naar de onbekende biologische ouder.

Willen weten van wie je afstamt is een universeel verlangen dat leeft bij zowel donor-, adoptie-, afstands- en bevrijderskinderen als bij vondelingen. De wens zijn afkomst te weten is een diepgeworteld, existentieel verlangen: het gaat immers om een onomkeerbare band, de bloedband. Het is Maureen’s persoonlijke overtuiging dat het willen weten wie je biologische ouders zijn, een oerdrang, een oerverlangen is.

Iemand die zijn afkomst niet kent, wordt in zijn levensloop geconfronteerd met een variëteit aan complexe gevoelens. Gevoelens die – uit angst en schaamte – vaak jarenlang onderdrukt en verzwegen worden.

Maureen ondersteunt het initiatief van Donor Detectives NL/BE vanuit het diepst van haar hart: “Deze zes moedige vrouwen hebben hun zwijgen doorbroken, hun angst voor ‘wat de buitenwereld er wel van zal zeggen’ overwonnen en zij volgen hun hart. Zij volgen hun ziel: de oerdrang te willen weten wie de toenmalige donor was, want die donor is hun biologische vader. Ik heb diep respect voor elk van hen. Respect voor een ieders persoonlijke zoektocht en respect voor hun streven met de Stichting Donor Detectives NL/BE anderen te ondersteunen door het delen van hun ervaringen. Het kennen van je afkomst is immers een recht, dat aan niemand ontnomen kan en mag worden.”

Contactgegevens: maureen-davis[at]outlook.com of telefonisch +31 619 387 939

Defence for Children

Aloys van Rest Executive Director DfC – ECPAT Nederland

Defence for Children is een internationaal opererende organisatie die vanuit het VN-Kinderrechtenverdrag strijdt voor de rechten van het kind. Daadwerkelijke versterking van kinderrechten kan alleen gerealiseerd worden als de rechten van kinderen vastgelegd zijn in wet- en regelgeving en er continu toezicht plaatsvindt op de naleving ervan. Defence for Children gebruikt het VN-Kinderrechtenverdrag en alle daaruit voortvloeiende jurisprudentie en andere internationale verdragen als uitgangspunt om kinderrechten geïmplementeerd te krijgen en de naleving te monitoren. Defence for Children Nederland is voorzitter van het Europese netwerk van Defence for Children. Defence for Children is lid van ECPAT International.

Defence for Children doet dit door rechtshulp, onderzoek, advisering, informatievoorziening, pleitbezorging, scholing en actie. Bij Defence for Children staat het kind centraal en komen de belangen van kinderen op de eerste plaats. Defence for Children is de belangenbehartiger van kinderrechten.

Defence for Children steunt stichting Donor Detectives NL/BE, want ieder kind heeft het recht op identiteit. Deze identiteit mag niet zomaar worden veranderd. De overheid moet ervoor zorgen dat naam, nationaliteit en familie niet van iemand wordt afgenomen. En als dat wel gebeurt moet de overheid hulp bieden om het weer te herstellen. Ieder kind moet hulp krijgen om erachter te komen wie zijn of haar (donor)ouder is. Dat staat in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties.